Problémák, amikkel hozzám fordulhatnak

Problémák, amikkel hozzám fordulhatnak

Az óvodapszichológus munkájának célja a kisgyermekek egészséges személyiségfejlődésének segítése a szülő, a gyermek és pedagógusa szoros együttműködésével.

Tevékenységem egyik része a szülői konzultáció, amikor a szülő keres meg kérdéseivel. Ezek lehetnek nevelési kérdések, beilleszkedési, beszoktatási, otthoni vagy óvodai magatartási nehézségek, szólhat a szorongásról vagy a gyermeket ért váratlan vagy új (pl. testvérszületés) esemény feldolgozásával kapcsolatos elakadásokról. Iskolaérettséggel, iskolaválasztással kapcsolatos dilemmájukban is közösen kereshetjük a megoldást.

Tevékenységem másik fontos része az óvodapedagógusokkal folytatott konzultáció, mely kapcsolódhat egyetlen gyermek vagy az óvodai csoport problémájához. Feladatom a kapcsolattartás az intézmény segítő szakembereivel (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyermekvédelmi felelős) is.

Mindkét tevékenységkörhöz hozzátartozik a csoportmegfigyelés, illetve egy gyermek megfigyelése a csoportban módszere.

A gyermekkel csak a szülővel megbeszélve, az ő kérésére kezdjük el az egyéni, terápiás jellegű foglalkozásokat. Az óvodai kiscsoportos foglalkozások az óvodapedagógus kezdeményezésével és szintén szülői tájékoztatással történnek.

Első találkozáshoz időpont egyeztetésére van szükség, melyet személyesen a Károly óvodában vagy a Móricz utcai tagóvodában tehetnek meg.

Telefonon is érdeklődhetnek  0670/2813413 számon.

Archívum
Hír kategóriák