Történetünk

Pedagógiai munkánkról

A Károly Óvoda Mindszent város 3-6 éves

gyermekeinek nevelését (oktatását) látja el immáron 110 éve.

Tagintézményünk a Móricz Zsigmond utcai tagóvoda, mely 2006-

ban ünnepelte 25 éves születésnapját, elsősorban a Dózsa-telepi

kisgyermekek ellátását segíti!

Óvodapedagógusaink szakmai kompetenciáját fémjelzi,hogy több

éven keresztül úgynevezett bázis intézményként működtünk, s tarthattunk a

térségpedagógusainak követésére méltó bemutató foglalkozásokat.

 

A kisgyermekek három éves koruktól vehetnek részt óvodai

nevelésben, mindaddig. míg az iskolába történő lépéshez a

szükséges fejlettséget el nem érik. Mindennapi szakmai munkánkat

a Tevékenységközpontú Helyi Óvodai Nevelési Program alapján,

“hármas” tevékenységforma, a játék, a munka és a tanulás

gyakorlata köré építve, a gyermeki személyiség egyéni fejlesztésére

irányítva valósítjuk meg.

Óvodai nevelésünk a kisgyermekek sokoldalú fejlesztésére

összpontosít az életkori sajátosságok maximális figyelembe

vételével.

Kiemelt feladatunk a néphagyomány ápolás és a természetóvás.

Nagy figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű gyermekek

integrált nevelésre az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

Fejlesztési stratégiáink folyamatos alakítása az intézményi

önértékelési rendszer működtetése során feltárt eredményekre,

hiányosságokra építve a partnerközpontúság jegyében, a gyermekek,

szülők, iskola, fenntartó igényeinek rögzítésével történik.

Óvodapedagógusaink széleskörű szakmai tudással, innovatív,

megújulásra kész pedagógiai szemlélettel vezetik a

gyermekcsoportokat!

Szeretettel várjuk gyermekét

a Károly Óvodába és tagintézményünkbe!

Leave a Reply

Archívum
Hír kategóriák