Betegség miatti igazolás rendje óvodánkban

Tisztelt Szülők!

Az óvodás gyermekek betegség- és egyéb ok- miatti hiányzásának igazolásával, eljárásrendjével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom Önöket:
A 20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 51.§ (1) bek.-e szerint:
„A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és kiskorú gyermek esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit.
Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.”
 Abban az esetben tehát, ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg (de pl. nem biztos hogy lázas), köteles értesíteni a szülőt.
 Betegség- vagy fejtetű- miatt távol lévő gyermeket csak orvosi igazolással fogadunk ismét az óvodában, még akkor is, ha a szülő nem vitte gyermekét orvoshoz (pl. otthon „kúrálta”). Ebben az esetben köteles a szülő- a fenti rendelkezések miatt is- orvosi igazolást kérni visszamenőleg a gyermekorvostól. Tehát, ha betegségből felgyógyult gyermek érkezik reggel az óvodánkba, kizárólag az orvosi igazolás óvodapedagógusnak történő átadását követően vesszük vissza a gyermekcsoportba.
Tisztelettel kérem Önöket, hogy a honlapunkon, és kifüggesztve is olvasható Házirendünk hiányzással és gyermekegészséggel kapcsolatos- a szülői szervezet által is jóváhagyott- szabályzásait tanulmányozzák át, a félreértések elkerülése érdekében!
KÖZÖS érdekünk az óvodaközösség (gyermekek, dolgozók) egészségének védelme! Tegyünk érte KÖZÖSEN!

Mindszent, 2015. január 21.

Korom Éva Andrea
intézményvezető

Archívum
Hír kategóriák